บริษัท เดอโมเวท จำกัด

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อผลิตเครื่องสำอางออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่มก่อตั้งด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เภสัชกร และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงวิศกรผู้ควบคุมการผลิตที่มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องสำอางมากกว่า 10 ปี ซึ่งบริษัทฯได้มุ่งเน้นการพัฒนา คิดค้นสูตรตำรับและคัดเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานหลัก GMP และ ISO รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนองค์การอาหารและยา

ที่อยู่บริษัท

99/36-37 หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ โทร: 065-616-5462

ติดต่อเรา