บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดจำหน่าย อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจดแจ้งขึ้นทะเบียน อย. ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข, ใบรับรองการผลิต ,ใบรับรองเพื่อการส่งออก และเครื่องหมายการค้า

เรามีผู้เชี่ยวชาญช่วยในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ จัดเตรียมเอกสาร การติดต่อประสานงาน ทำให้ลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาในการดำเนินการ

อัตราค่าบริการ

บริการจดแจ้ง อย. 1,900 บาท/สูตร

ติดต่อเรา