บริการบรรจุสินค้าด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยและปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP

สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายชนิด เช่น บรรจุภัณฑ์แบบหลอด, บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก ,บรรจุภัณฑ์แบบซอง บรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีอัดแก๊ส ฯลฯ

อัตราค่าบริการ

ค่าบรรจุ 2-3 บาท/ชิ้น

ค่าทำความสะอาด2ขั้นตอน 2 บาท/ชิ้น

ค่าติดสติกเกอร์ 1-2 บาท/ชิ้น

ค่าบริการห่อพลาสติก 2 บาท/ชิ้น

ค่าพับกล่อง แพคกล่อง 2 บาท/ชิ้น

ติดต่อเรา