บริการวิเคราะห์สูตร แกะสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยทีมนักวิจัย เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทั้งเพื่อต่อยอดจากสูตรเดิม และคิดค้นพัฒนาสูตรใหม่ขึ้นมาตามความต้องการ สามารถกำหนดสารสกัด และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ เช่น สี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส เพื่อสร้างกิมมิคความแตกต่างให้กับแบรนด์ของคุณ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ 5,000 บาท/สูตร (หักลบออกจากการผลิตจริงครั้งแรก)

พัฒนาจากสูตรมาตรฐาน ระยะเวลา 7 วัน

พัฒนาสูตรขึ้นใหม่หรือตามตัวอย่างสินค้า ระยะเวลา 30 วัน

ติดต่อเรา